Şubadap Şarkıları farklı dillere!

çevir

#copyleft, yani tüm hakları hiç kimsenin, çok ısrar ederseniz "tüm hakları çocukların"